Elaboració pròpia

Botifarra blanca
Botifarra negre
Pernil dolç
Catalana
Xoriçets
Botifarra blanca
Secallona
Botifarra blanca
Botifarra blanca
Sobrassada
Botifarra blanca
Botifarra blanca